Skorzystaj z naszego poręczenia. Zapraszamy!

NIEAKTUALNE


 


JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego). Jej ideą jest pomoc podmiotom z sektora MŚP w sprawnym i elastycznym finansowaniu ich działalności.

 

Inicjatywa JEREMIE stanowi odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie sektora MŚP w zakresie poprawy dostępu do funduszy, pomagając tym samym w przełamywaniu jednej z największych barier utrudniających dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki.

 

JEREMIE ma na celu uzupełnienie brakującej w polskiej gospodarce luki w zakresie aktywności mikro i małych przedsiębiorstw będących we wstępnej fazie rozwoju. Misją inicjatywy JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych.

 

Więcej informacji na temat inicjatywy JEREMIE można uzyskać na stronie:

www.jeremie.com.pl

www.dfp.info.pl